Przewodniczący Rady Pan Tomasz Bobin pełni dyżur w ramach skarg i wniosków w dniu 3 stycznia 2024r od 14.30-15.35 w Starostwie Powiatowym w Sławnie( Biuro Rady -pokój 44).