Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XLVII Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 28 marca 2024r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z :
-XLV Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 lutego 2024r.,
-XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 15 marca 2024r.
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XLV Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 lutego 2024r. i z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 15 marca 2024r. (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie. (druk nr 2)
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie za 2023r.(druk nr 3).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2024-2032 (druk nr 4)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024r. (druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/II/352/06 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi ( druk nr 6).
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie sesji.
                                                                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                                                                         Tomasz Bobin