MIESZKAŃCY POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

Uprzejmie informuję, że XXV Sesja Rady Powiatu w Sławnie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a (na sali mogą przebywać wyłącznie radni oraz obsługa organizacyjno -prawna). Sesja zwołana jest na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) i zgodnie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
Termin składania wniosków: od 6 września 2021 r. do 22 września 2021 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści, 76-150 Darłowo, ul. Tynieckiego 2, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 do 16.00.

Kompletną informację wraz z załącznikami znajdziecie Państwo na stronie www.dlgr.pl (link zewnętrzny, nowe okno)

zaproszenie do wzięcia udziału w badaniach profilaktycznych osób po 40 roku życia

W piątek, 20 sierpnia 2021, w godz. 12.00 – 18.00 przed Sanatorium Uzdrowiskowym Interferie Argentyt w Dąbkach przy ul. Wydmowej 17 stanie miasteczko profilaktyczne!
W programie:
· promocja programu Profilaktyka 40 PLUS – adresowanego do wszystkich Polaków, którzy ukończyli 40 rok życia
· pomoc w wypełnianiu ankiety i uzyskaniu e-skierowania na badania wykonywane w ramach tego programu
a ponadto przy stanowiskach polecamy:
· badanie poziomu glukozy we krwi
· pomiar ciśnienia tętniczego
· ważenie, obliczanie wskaźnika BMI, analiza składu masy ciała
· spirometrię i pomiar CO2 w płucach
· konsultacje dietetyczne Agnieszki Wyczesany
· edukację zdrowotną
· spotkanie ze specjalistą Elżbietą Petriczko zajmującą się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń dziecięcych w zakresie pediatrii ogólnej, endokrynologii i diabetologii
· wydawanie EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) i potwierdzanie Profilu Zaufanego
· spotkanie z Amazonkami

Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Sanatorium Uzdrowiskowym Interferie Argentyt w Dąbkach, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie, laboratorium ALAB w Darłowie, Klubem Amazonek z Darłowa.
Serdecznie zapraszamy!