W dniu 04.06.2021 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Sławnie oraz Filia w Darłowie będą NIECZYNNE (Zarządzenie Nr 28/2021 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę)

Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) i zgodnie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu w Sławnie.
Sesja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a (na sali mogą przebywać wyłącznie radni oraz obsługa organizacyjno- prawna).

W dniu 2 czerwca (środa) 2021 r. w godz. od 12.00 do 13.00 w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady) w ramach skarg i wniosków pod telefonem dyżurować będzie Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie.

Biuro Rady Powiatu w Sławnie
Telefon: 59-810-64-43