Od 17 do 21 maja br. odbywać się będzie ćwiczenie taktyczno-specjalne „RENEGADE/SAREX-21” organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
śmigłowiec w powietrzu
W ramach ćwiczenia na terenie województwa będą realizowane epizody dotyczące statku powietrznego o statusie RENEGADE, stwarzającego potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Prowadzona będzie również akcja poszukiwawczo-ratownicza w trudno dostępnych obszarach leśnych.
Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia statek powietrzny RENEGADE będzie przemieszczać się w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Na trasie przelotu będą uruchamiane syreny alarmowe ostrzegające ludność przed atakiem z powietrza. Emitowane będą dwa sygnały – pierwszy ogłaszający alarm (3-minutowy, modulowany), a po ustaniu zagrożenia drugi – odwołujący alarm (3-minutowy, ciągły). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.
Celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa narodowego państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu Obrony Powietrznej, jak również ratownictwa lotniczego i morskiego.

Starosta Sławieński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę: „Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną”. Link kierujący do informacji o wycenie, nowe okno, Biuletyn Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu w Sławnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę: „Wykonanie projektu rozbiórki trzech kominów usytuowanych na terenie działki nr 795/20 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0002 miasta Sławno”. Link kierujący do informacji o ofercie cenowej, nowe okno, Biuletyn Informacji Publicznej.

W dniu 5 maja (środa) 2021 r. w godz. od 13.00 do 14.00 w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady) w ramach skarg i wniosków pod telefonem dyżurować będzie Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie.

 Biuro Rady Powiatu w Sławnie
Telefon: 59-810-64-44

Okresowa dezynfekcja pomieszczeń biurowych, urząd czynny do godziny 12:00