Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.  z  2020r. poz. 920) zwołuję XXIII Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która  odbędzie się  w dniu 30 marca  2021r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego  w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie oraz Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie: „SAMORZĄD LOKALNY W OBIEKTYWIE”.

Szanowni Państwo, mając na uwadze ostatnią nowelizację Prawa budowlanego umożliwiającą przesyłanie wniosków w formie elektronicznej, informujemy o udostępnieniu platformy E-Budownictwo. Za pomocą linku zewnętrznego zmieszczonego poniżej mogą Państwo zapoznać się z udostępnionymi wnioskami.
logo serwisu e-budownictwo