Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XI Sesję Rady Powiatu  w Sławnie, która odbędzie się  w dniu29 października 2019r., o godz. 9.00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie  przy   ul. Sempołowskiej 2a w Sławnie.

W dniu 17 października 2019 r. Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski wspólnie z Radnymi Powiatu w Sławnie, na zaproszenie dyrektora Andrzeja Kondaszewskiego wizytowali Szpital Wojewódzki w Koszalinie. Spotkanie ma związek z postępującymi pracami nad koncepcją przejęcia przez Marszałka Szpitala Powiatowego w Sławnie. Ogromne środki zainwestowane w modernizację i rozbudowę Koszalińskiej placówki spowodowały, że szpital wygląda nowocześnie i jest wyposażony na miarę XXI wieku. Kolejnym punktem było spotkanie z dyrekcją koszalińskiej jednostki, podczas których zapoznano się z jej strukturą organizacyjną oraz bieżącą działalnością. Rozmowy dotyczyły także prac nad koncepcją funkcjonowania sławieńskiej placówki w strukturze szpitali prowadzonych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.