Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie zapraszam na XVI Sesję Rady Powiatu  w Sławnie, która  odbędzie się  w dniu 25 czerwca 2020r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek  obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XIV  Sesja Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2020r. i XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja  2020r.   

W dniu 12.06.2020 r. (piątek) Urząd będzie nieczynny (dzień 12 czerwca br. jest dniem wolnym dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz Filii w Darłowie  za dzień świąteczny przypadający w sobotę 15.08.2020 r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie informuje, że 14 czerwca przypada Światowy Dzień Krwiodawcy.
Celem inicjatywy jest zachęcenie do oddawania krwi oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa o potrzebie oddawania krwi regularnie przez cały rok, aby utrzymać odpowiednie zapasy. Zamierzeniem Światowego Dnia Krwiodawcy jest również zaangażowanie władz w opracowywanie skutecznych krajowych programów dawstwa krwi i szybkiego reagowania na zapotrzebowanie na krew w sytuacjach awaryjnych, przetaczanie krwi oraz stosowanie preparatów krwiopochodnych corocznie ratuje życie milionom ludzi.
Zabiegi te wykonywane są u osób cierpiących na choroby stanowiące zagrożenie dla życia, u ofiar wypadków, matek, u których stwierdzono wystąpienie konfliktu serologicznego oraz przy zabiegach chirurgicznych.
W wielu krajach zapotrzebowanie na krew w znacznej mierze przekracza dostępne zasoby, w związku z czym jedyną możliwością pozyskania materiału o odpowiedniej jakości staje się regularne i nieodpłatne oddawanie krwi. Działania w celu pozyskiwania nowych dawców powinny w tym przypadku zmierzać do zwrócenia uwagi na funkcjonowanie służby krwiodawstwa jako służby społecznej oraz ukazanie znaczenia udziału społeczności w zapewnieniu odpowiedniej ilości bezpiecznej i stale dostępnej krwi.
Więcej informacji na temat krwiodawstwa można znaleźć na stronach internetowych Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Pobierz ulotkę informacyjną - Przełamujemy mity związane z oddawaniem krwi

Starostwo Powiatowe w Sławnie informuje, że zakończyły się prace związane z  remontem drogi powiatowej nr 3710Z na odcinku Jeżyce – Nowy Kraków o długości 1 km. W ramach remontu została wykonana wycinka krzaków, ścinka pobocza, oczyszczono rowy przydrożne oraz wykonano nawierzchnię drogi z kruszywa naturalnego.

Inwestycja w znaczącym stopniu poprawi infrastrukturę drogową powiatu sławieńskiego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.