W dniu  1 kwietnia 2020 r. w godz. od 12.30 do 14.00  w  Starostwie Powiatowym w Sławnie w ramach dyżuru radnego pod telefonem dyżurować będzie Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie.

 Telefon: Biuro Rady 59-810-64-44,

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest szczególnie potrzebne.

Obsługa interesantów odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) gwarantując bezpieczeństwo zarówno beneficjentom jak wykonawcom usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

Starostwo Powiatowe w Sławnie:

Telefon:  59 810 64 28

e-mail:  pomocprawna@powiatslawno.pl

 Filia w Darłowie:

Telefon:  791 530 803

e-mail  ztn@ztn.com.pl

W sytuacji braku dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniami (druk nr 1, 2, 3) ustnie przez telefon.

Starosta Sławieński informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną zostają wprowadzone nowe  zasady dotyczące obsługi interesanta.

Maksymalnie ograniczamy wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Obsługa interesanta w siedzibie urzędu prowadzona będzie tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z pracownikiem w godzinach 8.00 – 12.00.

Telefonicznie i mailowo informację będzie można uzyskać w godzinach:

 poniedziałek - czwartek 7.30 – 14.00

piątek 7.30 – 13.00

Wydział Komunikacji i Transportu:
komunikacja@powiatslawno.pl;
 tel. 598106412 prawo jazdy, tel. 598106407 rejestracja pojazdów
Wydział Architektury:
budownictwo@powiatslawno.pl; tel. 598106427
Wydział Geodezji:
geodezja@powiatslawno.pl; tel. 598106465
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w pomieszczeniu znajdującym się po prawej stronie przy wejściu głównym do siedziby Starostwa.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie  - o terminach posiedzeń będziemy informować telefonicznie lub listownie.

Ponadto informujemy, że w przypadku rejestracji pojazdów deklarujemy przywrócenie terminu administracyjnego przy przekroczeniu 30-dniowego terminu. To oznacza, że nie będą nakładane kary finansowe.

Od 17 marca do odwołania zamknięta została filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Darłowie.

Od 17 marca do odwołania zawieszona została możliwość skorzystania z osobistej wizyty w Nieodpłatnych Punktach Pomocy Prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostały odwołane. W tym okresie można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej – tel.: 59 8106428, mail: pomocprawna@powiatslawno.pl,
filia w Darłowie tel. 791 530 803, mail ztn@ztn.com.pl

Od 17 marca do odwołania zawieszona została możliwość skorzystania z osobistej konsultacji z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostały odwołane. W godzinach dyżuru Rzecznika tj. w środy w godz. 13.00 do 17.00 można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej – tel.: 59 8106428, mail:konsument@powiatslawno.pl

Podkreślam, że przychodzenie do Urzędu wiąże się z dużym ryzykiem. W trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia nas wszystkich, zachęcam do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Wszelkie numery tel. i adresy mailowe dostępne są na naszej stronie: http://bip.powiatslawno.pl/public/

                                                                                                                           Starosta Sławieński

https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/index
Co musisz wiedzieć o koronawirusie? gov.pl/web/koronawirus
Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla seniorów: bit.ly/zaleceniaGIS
Alert RCB – ostrzeżenie o koronowirusie: https://rcb.gov.pl/alert-rcb-ostrzezenie-o-koronawirusie/
Ministerstwo Zdrowia: Koronawirus – co musisz wiedzieć? https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie