Starosta Sławieński informuje, że podjął decyzję, iż od 16 marca br. do odwołania maksymalnie ograniczamy wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie.
Urząd otwarty dla petentów  będzie w godzinach 8.00 – 12.00.
Telefonicznie, mailowo informację będzie można uzyskać w godzinach 7.30 – 15.30.
Wydział Komunikacji i Transportu:
komunikacja@powiatslawno.pl;
prawo jazdy tel. 598106412 rejestracja pojazdów tel. 598106407
Wydział Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
budownictwo@powiatslawno.pl; tel. 598106427
Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:
geodezja@powiatslawno.pl; tel. 598106465
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
pzoon@powiatslawno.pl; tel. 598106417
Konsekwencją tego będzie przeorganizowanie Biura Obsługi Interesanta. Dotychczasowe Biuro zostanie ulokowane w zamkniętym pomieszczeniu znajdującym się po prawej stronie przy wejściu głównym do siedziby Starostwa.

W sali konferencyjnej Starostwa dyżur w godzinach 8.00-12.00 pełnić będą urzędnicy:

  1. Wydziału Komunikacji i Transportu,
  2. Wydziału Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  3. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

Tylko w wyjątkowych przypadkach mieszkańcy, po uprzedniej weryfikacji sprawy i po zbadaniu temperatury ciała, będą pojedynczo wpuszczani na teren poszczególnych wydziałów.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie odwołuje posiedzenia składów orzekających. O nowych terminach posiedzeń będziemy informować telefonicznie lub listownie.

Ponadto informujemy, że w przypadku rejestracji pojazdów deklarujemy przywrócenie terminu administracyjnego przy przekroczeniu 30-dniowego terminu. To oznacza, że nie będą nakładane kary finansowe.
Od 17 marca
do odwołania zamknięta zostaje filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Darłowie.

Od 17 marca do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w Nieodpłatnych Punktach Pomocy Prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane. W tym okresie można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej – tel.: 59 8106428, mail: pomocprawna@powiatslawno.pl,
filia w Darłowie tel. 791 530 803, mail ztn@ztn.com.pl

Od 17 marca do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej konsultacji z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane. W godzinach dyżuru Rzecznika tj. w środy w godz. 13.00 do 17.00 można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej – tel.: 59 8106428, mail:konsument@powiatslawno.pl

Podkreślam, że przychodzenie do Urzędu wiąże się z dużym ryzykiem. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia nas wszystkich, zachęcamy wyłącznie do kontaktu telefonicznego i mailowego. Wszelkie numery tel. i adresy mailowe dostępne są na naszej stronie: http://bip.powiatslawno.pl/public/

Starosta Sławieński

Informuję, że dzień 13 marca 2020 r. jest ostatnim dniem działania komisji lekarskich kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Ze względu na zagrożenie koronawirusem ogranicza się osobiste wizyty w urzędach!
Sprawę w Starostwie Powiatowym w Sławnie można załatwić przez Internet lub telefonicznie:
Adres email: starosta@powiatslawno.pl
Telefony kontaktowe:

Wydział Organizacyjno-Prawny 59 8106491
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr 59 8106490
Wydział Finansów 59 8106451
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 59 8106428
Samodzielne Stanowisko do Spraw Promocji 59 8106467
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 59 8106418
Wydział Dróg i Infrastruktury Powiatu 59 8106422
Wydział Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 59 8106427
Wydział Komunikacji i Transportu 59 8106407
Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 59 8106465
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności 59 8106417

Wyłącznie w sprawach pilnych Starostwo Powiatowe w Sławnie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30 poprzez Biuro Obsługi Interesanta.
Zakaz kontaktu bezpośrednio z pracownikami wydziałów.

Komunikat

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.
Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Wojewoda Zachodniopomorski

Tomasz Hinc