28 listopada 2019 r. przed sławieńskim ratuszem miało miejsce oficjalne przekazanie dwóch radiowozów marki Hyundai dla Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. W uroczystości w imieniu Starosty Sławieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego uczestniczył wicestarosta Andrzej Protasewicz. Samorząd Powiatowy oraz samorządy gmin i miast powiatu od wielu lat wspierają Policję, przekazując środki finansowe m.in. na zakup samochodów. Jeden radiowóz trafi do Miasta Darłowo, drugi zaś pozostanie w Sławnie. Komendant Policji Pan Andrzej Kamoda podziękował samorządowcom za współpracę i wsparcie finansowe.

W dniu 26 listopada 2019 r. w Zespole Szkół im. J. H. Dąbrowskiego odbył się IV Powiatowy Piknik Naukowy 2019. Cała społeczność szkolna zaangażowała się w realizację szeregu przedsięwzięć prezentowanych tego dnia. W salach lekcyjnych nauczyciele nauczyciele prowadzili „miniwykłady o maksikulturze”, uczniowie oprowadzali zaproszone grupy uczniów szkół podstawowych - na zaproszenie sławieńskiego liceum odpowiedziało 14 szkół podstawowych z terenu powiatu. Na auli absolwentka Anastazja Bukowska (nauczycielka, aktorka, tłumaczka, podróżniczka) poprowadziła wykład nt. „Spotkanie z innym”. W Dniu Otwartym Szkoły uczestniczyli z ramienia powiatu Przewodniczący Rady Tomasz Bobin, Wicestarosta Andrzej Protasewicz oraz Radny Daniel Frącz.