Starostwo Powiatowe w Sławnie informuje, że w związku z realizacją prac drogowych polegających na remoncie poboczy wzdłuż dróg powiatowych na niżej wymienionych odcinkach:
1) Sławsko - Staniewice o długości 3.865,00 mb;
2) Sławsko - Radosław o długości 2.344,00 mb;
3) Lejkowo - Zielenica o długości 2.339,00 mb.
w terminie 25.10.2021 – 30.11.2021 r. będą utrudnienia w ruchu, za które przepraszamy!

Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie informuję, że XXVI Sesja Rady Powiatu w Sławnie odbędzie się w dniu 28 października 2021r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a (na sali mogą przebywać wyłącznie radni oraz obsługa organizacyjno-prawna).
Sesja zwołana jest na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) i zgodnie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Starostwo Powiatowe w Sławnie informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3741Z w miejscowości Staniewice do końca miejscowości Wrześnica” w terminie 20.10.2021 – 18.12.2021 r. zostanie wyłączony z ruchu odcinek drogi powiatowej „od mostu w miejscowości Staniewice do miejscowości Nosalin”. Droga objazdowa będzie przez miejscowość Pieszcz.
Za utrudnienia przepraszamy!

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej informuje, że we współpracy z Fundacją Nauka dla Środowiska realizuje projekt współfinansowany przez Fundusz Azylu Migracji i Integracji (FAMI). Celem projektu jest szeroko rozumiana pomoc cudzoziemcom, przebywającym na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu uruchomiono punkt doradczy "Centrum Wsparcia Integracji" znajdujący się w Punkcie Informacyjno-Doradczym w Darłowie, w którym cudzoziemcy mogą bezpłatnie uzyskać porady i informacje m.in. na temat: