Powiat Sławieński realizując projekty w programie PFRON pod nazwą „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III - obszar D” pozyskał środki pozabudżetowe na łączną kwotę 451.515,00 zł na zakup dwóch autobusów i dwóch busów na potrzeby placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu.
W dniu 15.10.2018 r. Starosta Sławieński Pan Wojciech Wiśniowski uroczyście odebrał bus zakupiony dla Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie, natomiast dnia 16.10.2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie Pan Andrzej Protasewicz wraz z Panią Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Agatą Witkowską oficjalnie odebrali autobus zakupiony dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie oraz bus z przeznaczeniem na potrzeby Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Sławnie.

W dniu 16 października w Zespole Szkół Morskich w Darłowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty Sławieńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i wybitne osiągnięcia artystyczne. W tym roku w naszej szkole wyróżnionych zostało 38 uczniów. Starosta Sławieński pogratulował wszystkim stypendystom, życzył im dalszych sukcesów i realizacji założonych celów. W uroczystości wręczenia udział wzięli także rodzice uczniów.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Sławnie w dniu 12 października 2018 r. z inicjatywy Starosty Sławieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego odbyło się spotkanie z kadrą zarządzającą placówek oświatowych. Uroczystość ta była okazją, aby podziękować pracownikom oświaty za pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Starosta wręczył nauczycielom nagrody oraz okolicznościowe listy z życzeniami.

W dniu 11 października 2018 r. w obecności rodziców nagrodzonych, Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie Pan Andrzej Protasewicz wręczył dla najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Sławieński stypendia Starosty Sławieńskiego. Program stypendialny funkcjonuje w Powiecie Sławieńskim nieprzerwanie od 2014 r. Celem programu jest zachęcenie uczniów do reprezentowania Powiatu w konkursach, turniejach, olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, makroregionu, ogólnopolskim i międzynarodowym jak również doprowadzenia do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów. Stypendia Starosty Sławieńskiego przyznawane są za: wybitne wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe, wybitne osiągnięcia artystyczne oraz wybitne osiągnięcia sportowe.