Uprzejmie zapraszam na  VII Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 31 maja  2019r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.
Proponowany porządek  obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu w Sławnie.

Starosta Sławieński, a jednocześnie Prezes Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Wojciech Wiśniowski wziął udział w dorocznym święcie strażaków powiatu sławieńskiego. Była to okazja do złożenia podziękowań za tą ciężką i odpowiedzialną pracę oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu. Na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbył się uroczysty apel, na którym przyznano awanse i wyróżniono wybrane osoby za wybitną postawę w ratowaniu życia ludzkiego. Starosta Sławieński wręczył również podziękowania dla zwycięzcy oraz organizatorów konkursu wiedzy pożarniczej doceniając tym samym jego wartość edukacyjną.