CWD Plus, ZIT - cóż to takiego i czy jest potrzebne mieszkańcom?

W lutym 2022 roku zostało powołane Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- Instrument ZIT. Czym jest i czemu służy to partnerstwo?

Czym jest ZIT-  ZIT to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Jest to nowy instrument pozwalający na realizację strategii terytorialnych w sposób zintegrowany. Innymi słowy sposób na zwiększenie możliwości pozyskania środków finansowych przez gminy/ miasta/ powiat w celu wspólnej realizacji projektów. Na terenie naszego powiatu powstało Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- Instrument ZIT. Podmioty tworzące go to Powiat Sławieński, Miasta Darłowo i Sławno oraz Gminy Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

Dlaczego zdecydowano o zawiązaniu partnerstwa? Jako partnerstwo mamy większą szansę na wzbogacenie potencjału rozwoju, możemy zarządzać rozwojem w sposób strategiczny i w ten sposób realizować procesy inwestycyjne czy usługi publiczne. Zwiększamy swoje zdolności do podejmowania celowej współpracy, planowania kompleksowych przedsięwzięć z wykorzystaniem naszego potencjału rozwojowego, a nadto możemy działać w formie zinstytucjonalizowanej, czyli stać się samodzielnym podmiotem. W jedności- siła!

Powołane partnerstwo uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) Plus, który został uruchomiony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki regionalnej. Dzięki temu znaleźliśmy się w gronie 700 jednostek samorządu terytorialnego z terenu całej Polski zrzeszonych w 77 partnerstwach samorządowych.

Udział w projekcie CWD Plus  jest szansą na uzyskanie wsparcia doradczego w zakresie przeprowadzenia diagnozy, opracowania strategii terytorialnej i przygotowania do jej wdrażania z wykorzystaniem środków z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej do roku 2027.

Przy wsparciu doradców partnerstw ze Związku Miast Polskich Agnieszki Dawydzik,  Izabeli Borucińskiej, Radomira Matczaka, Jacka Zdrojewskiego i Fundacji Fundusz Współpracy zostanie przeprowadzona diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej na obszarze Partnerstwa, a następnie na jej podstawie do końca kwietnia 2023 r. powstanie strategia rozwoju obszaru Partnerstwa Powiatu Sławieńskiego.

Drodzy Mieszkańcy już 20 czerwca 2022 roku rozpoczynamy badanie online mieszkańców obszaru Partnerstwa Powiatu Sławieńskiego- Instrument ZIT. Wasz udział w  badaniu jest niezbędny dla poznania potencjału partnerstwa, jego mocnych stron, wyznaczenia kierunków działań i planów rozwoju.

Link do badań będzie dostępny m.in. na stronach Miast Darłowa i Sławna oraz gmin Darłowa, Malechowa, Postomina i Sławna oraz stronie Powiatu Sławieńskiego. Zachęcamy do zapoznania się z projektem i udziału w badaniu ankietowym. Wasze opinie są ważne!