Drogi Mieszkańcu!

Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy  do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo – przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno. Chcąc poznać potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności sporządziliśmy ankietę, która posłuży do zdiagnozowania obszarów stanowiących mocne i słabe strony zarówno Partnerstwa Powiatu Sławieńskiego jako całości jak i każdej gminy osobno. Badanie trwa od 20 czerwca do 19 sierpnia 2022.

Mieszkańcu obszaru Partnerstwa, poświęć chwilkę i wypełnij ankietę, którą znajdziesz pod linkiem https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8vetvyrd.

Twoje zdanie ma znaczenie!

 Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

 Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego – Instrument ZIT uczestniczy w projekcie - Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) Plus, który został uruchomiony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w kwietniu 2022 r. Realizujemy go we współpracy z ekspertami ze Związku Miast Polskich i Fundacji Fundusz Współpracy.