21 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Sławnie odbyło się drugie spotkanie Partnerstwa Powiatu Sławieńskiego – Instrument ZIT w ramach projektu CWD Plus. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Rady oraz Grupy Roboczej Partnerstwa z  Powiatu Sławieńskiego, Miast Darłowa i Sławna oraz Gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

Celem spotkania było omówienie dotychczas realizowanych działań oraz zaplanowanie kolejnych przedsięwzięć prowadzących do sprawnej realizacji celu głównego partnerstwa, jakim jest przygotowanie strategii terytorialnej. Ponadto, na spotkaniu poruszono następujące tematy:

  • stan przygotowań do badań opinii mieszkańców (informacje o badaniu można znaleźć pod linkiem:  https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8vetvyrd.);
  • stan przygotowań do badań opinii Liderów lokalnych wskazanych przez samorządy (termin rozpoczęcia badań - 1 lipca 2022 r.
  • stan badań nad relacją popytu i podaży usług publicznych i rynkowych na obszarze Partnerstwa Powiatu Sławieńskiego – Instrument ZIT;
  • stan badań w sprawie warunków rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Partnerstwa Powiatu Sławieńskiego – Instrument ZIT;
  • wstępne wyniki badań ankietowych wśród młodzieży, które wykonano w Zespole Szkół Morskich w Darłowie i Zespole Szkół w Sławnie.

Uczestnicy spotkania rozpoczęli również cykl debat na temat potencjału rozwoju Partnerstwa Powiatu Sławieńskiego, pomocnych w wyznaczeniu strategicznych kierunków i celów rozwoju.

Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego – Instrument ZIT uczestniczy w projekcie - Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) Plus, który został uruchomiony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w kwietniu 2022 r. Realizujemy go we współpracy z ekspertami ze Związku Miast Polskich i Fundacji Fundusz Współpracy.