W ostatnich dniach stycznia 2023 r. w ramach przygotowania strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Partnerstwa Powiatu Sławieńskiego w szkołach ponadpodstawowych w Sławnie i Darłowie zostały przeprowadzone warsztaty z młodzieżą.

Ich celem było poznanie potrzeb młodzieży jako mieszkańców w zakresie najważniejszych aspektów ich życia w powiecie sławieńskim, a przede wszystkim zidentyfikowanie kluczowych czynników skłaniających młodych ludzi do emigracji lub do związania swojej przyszłości z obszarem powiatu sławieńskiego.

Podczas warsztatów uczniowie w każdej szkole podzieleni na cztery zespoły przedstawiali swoje pomysły rozwiązań problemów ich codziennego funkcjonowania, a następnie bronili swoich racji przed innymi. W każdym z warsztatów uczestniczył przekrój uczniów danej szkoły – uczniowie klas Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, Zespołu Szkół w Sławnie oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie.

Warsztaty są elementem procesu uspołecznienia procesu opracowywania strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Sławna.