Kolejny już raz promujemy nasz piękny powiat w stolicy Wielkopolski podczas Jarmarku Kaziukowego. Tym razem jest z nami Król Eryk, który to wziął udział w pochodzie Jagiellonów. Jak podają źródła, zatrzymał się on w Poznaniu wracając z Krakowa. Wiwat Eryk skandowali wielokrotnie zebrani na poznańskim rynku. Są z nami również słuchacze naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dziękujemy za kolejne zaproszenie do Poznania Panu Ryszardowi Liminowiczowi wraz z małżonką, którzy są głównymi organizatorami tej uwielbianej przez Poznaniaków imprezy. Pan Ryszard to prawdziwy ambasador naszego powiatu co zostało już zauważone przez Starostę Sławieńskiego Wojciecha Wiśniewskiego, który to dwa lata temu uhonorował go Laurem za te właśnie zasługi.