Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Sławnie udzieliło Zarządowi absolutorium i wybrało jego skład na kolejną kadencję. Podczas wczorajszego (23.05) Walnego Zebrania sławieńskiego oddziału Związku, które odbyło się Starostwie Powiatowym w Sławnie, Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawili sprawozdanie z prac w poprzedniej kadencji. Zarząd z Prezesem kpt. rez. inż. Januarym Wysockim otrzymał absolutorium za działalność finansową w kończącym się roku obrotowym. Wybrano również władze oddziału Związku na kolejną kadencję, jak również skład Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. 
W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Powiatu Sławieńskiego Jan Krawczuk i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Protasewicz.