Starosta sławieński Wojciech Wiśniowski spotkał się z Krystyną Krakowiak, sołtys wsi Cisowo oraz Teresą Rysztak, prezesem postomińskiego Stowarzyszenia "Razem lepiej", aby pogratulować im sukcesów w akcji Masz Głos.

To jedyna ogólnopolska akcja angażująca mieszkańców i władze do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Jej celem jest zwiększenie udziału mieszkańców i mieszkanek w życiu publicznym oraz poczucia współodpowiedzialności za losy gminy. Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Postomińskie Stowarzyszenie "Razem lepiej" już trzeci raz zostało uhonorowane ogólnopolskim wyróżnieniem w ramach akcji Masz Głos. Ich zadaniem była aktywizacja środowiska senioralnego. Podjęli się oni zadania utworzenia Gminnej Rady Seniorów, która pełniłaby funkcję doradczą, inicjatywną bądź konsultacyjną. Mimo dużych starań stowarzyszenia Rada Gminy Postomino nie wyraziła zgody na powołanie Rady Seniorów. Mimo to jury akcji Masz Głos doceniło inicjatywę i aktywność stowarzyszenia, stąd wyróżnienie za długoletnią działalność w ramach akcji.
W Cisowie zaś, dzięki współpracy sołtyski, rady sołeckiej, mieszkańców i gminy oznakowano atrakcyjne turystycznie miejsca. W sezonie wakacyjnym przez miejscowość przejeżdża bardzo wielu udających się nad morze turystów, w tym zagranicznych. Oznakowanie ciekawych miejsc takich, jak np. kościół pw. Św. Stanisława Kostki z XIV wieku, pozwoli im tam trafić bez problemu i jednocześnie podniesie atrakcyjność turystyczną miejscowości.
Masz Głos nagrody "Super Samorząd 2018" sołectwo Cisowo zostało wyróżnione za pomysł i realizacje działań na rzecz rozwoju turystyki

Więcej o Stowarzyszeniu i akcji na http://www.razem-lepiej.pl/