Znamy już zwycięzców konkursu na najlepsze filmy zrealizowane w ramach projektu Via Vitae przez szkoły z powiatu sławieńskiego. Najlepszy obraz o tym, jak unikać ryzykownych zachowań zrobiła Szkoła Podstawowa w Postominie. Dzisiaj w Sławieńskim Domu Kultury nagrodzono laureatów konkursu.

Via Vitae to autorski program profilaktyczny realizowany przez Komendę Powiatową Policji w Sławnie pod patronatem Starosty Sławieńskiego. Adresowany jest do młodzieży z terenu powiatu. Jej celem jest promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym, podnoszenie świadomości prawnej wśród młodzieży. Idea projektu polega tym, aby o zagrożeniach i sposobach ich unikania opowiadali młodzieży ich rówieśnicy, posługując się językiem i przekazem, których sami używają na co dzień. Nagrodzone filmy będą pokazywane podczas zajęć profilaktyczno- wychowawczych z młodzieżą.

Drugie i trzecie miejsca zajęły kolejno SOSW w Sławnie i SP nr 1 w Sławnie, a czwarte i piąte Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie i SP nr 3 w Darłowie.

Komisja konkursowa przyznała też dwa wyróżnienia: dla najlepszego aktora - został nim Bartosz Strzałba z SOSW w Sławnie oraz dla najlepszego przekazu artystycznego, który stworzył Patryk Waszczuk ZS im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie.

W gali brali udział wszyscy uczniowie i nauczyciele, którzy pracowali

przy filmach z 20 szkół biorących udział w konkursie. Nagrody wręczyli

starosta sławieński Wojciech Wiśniowski, Komendant Powiatowy Policji w

Sławnie mł. insp. Grzegorz Śrek oraz Robert Stępień Zachodniopomorski

Wicekurator Oświaty ufundowane przez starostwo i Kuratorium Oświaty w

Szczecinie.

Podsumowując konkurs Komendant Powiatowy Policji zapewnił, że w przyszłym roku odbędzie się kolejna jego edycja.

Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym gratulujemy!