W dniu 7 września 2018 r. w obecności Radnych Rady Powiatu w Sławnie Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie Pan Andrzej Protasewicz wręczyli listy gratulacyjne, okolicznościowe upominki i kwiaty dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Sławieński, którzy z dniem 1 września 2018 r. uzyskali status nauczycieli mianowanych. Nauczyciele złożyli ślubowanie.
Lista nauczycieli:
1) Angelika Górska- Biela
2) Damian Basarab

Gratulacje również otrzymała Pani Magdalena Miszke z okazji ponownego wygrania konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie i powierzenia stanowiska dyrektora na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Ponadto Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski uhonorował wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie nagrodami rzeczowymi i listami gratulacyjnymi za reprezentowanie Powiatu Sławieńskiego oraz oraz wybitne osiągnięcia sportowe na 4 Mistrzostwach Europy Głuchych Juniorów Sofia w dniach 29.06.2018 r.- 1.07.2018 r. Nagrodzeni uczniowie:
1) Łukasz Gliszczyński- brązowy medal w skoku w dal i brązowy medal w skoku wzwyż, brązowy medal w sztafecie 4x 400 metrów wraz z Hubertem Larwińskim.
2) Jakub Górny- 4 miejsce w rzucie oszczepem, 6 miejsce w pchnięciu kulą.
3) Hubert Larwiński-  brązowy medal w sztafecie 4x400 m wraz z Łukaszem Gliszczyńskim, 5 miejsce na 100 m,8 miejsce na 200 m, 8 miejsce w skoku w dal.
4) Bartosz Brzezicki- 4 miejsce w skoku wzwyż.
 Sukces sportowców jest również sukcesem trenera, jego pasji i zaangażowania. Trenerem nagrodzonych wychowanków jest Pani Renata Pietruszka, która otrzymała kwiaty i list gratulacyjny od Starosty Sławieńskiego Pana Wojciecha Wiśniowskiego.