lp. Imię i nazwisko radnego Interpelacja/zapytanie w sprawie Treść interpelacji/zapytania Odpowiedź na interpelację
1        
2