W dniu 11 października 2018 r. w obecności rodziców nagrodzonych, Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie Pan Andrzej Protasewicz wręczył dla najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Sławieński stypendia Starosty Sławieńskiego. Program stypendialny funkcjonuje w Powiecie Sławieńskim nieprzerwanie od 2014 r. Celem programu jest zachęcenie uczniów do reprezentowania Powiatu w konkursach, turniejach, olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, makroregionu, ogólnopolskim i międzynarodowym jak również doprowadzenia do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów. Stypendia Starosty Sławieńskiego przyznawane są za: wybitne wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe, wybitne osiągnięcia artystyczne oraz wybitne osiągnięcia sportowe.