Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych
Obowiązkiem zarządcy drogi jest odśnieżenie jezdni na całej jej szerokości  oraz posypanie jezdni na odcinkach decydujących o możliwości ruchu w czasie minimum 8 godzin po ustaniu opadów oraz wystąpienia zjawiska gołoledzi.
Akcja Zimowego Utrzymania Dróg na terenie Powiatu Sławieńskiego będzie prowadzona zgodnie ze standardami czyli mieszanką solno – piaskową posypywane będą tylko punkty newralgiczne tj. łuki, skrzyżowania, zatoki autobusowe, wzniesienia.
Akcją zimowego utrzymania dróg będzie kierował dyżurny – koordynator pracy sprzętu pod numerami telefonu:
od godz. 7:30-15:30 - 059 810 64 22
po godzinie 15:30
608 543 404
734 417 286

Dodatkowe informacje:
MAPA DRÓG POWIATOWYCH (kolorem fioletowym oznaczone są drogi powiatowe, za których utrzymanie odpowiada Powiat Sławieński), nowe okno, plik pdf, rozmiar 15,3 MB
Plan zimowego utrzymania dróg, nowe okno, plik doc, 176kB