Od dnia 14 stycznia 2019r. nastąpi zmiana godzin przyjmowania interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg.
Wydział KiD będzie przyjmował interesantów
w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 8.00 – 14.00
oraz w czwartek w godzinach 7.30 – 15.00