Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie zapraszam na VI Sesję Rady Powiatu  w Sławnie, która  odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.
Proponowany porządek  obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu w Sławnie.    
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z V Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 marca  2019r. (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).
6. Przyjęcie ,,Oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu za 2018r.''(druk nr 3).
7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania z efektów  pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za rok  2018 (druk nr 4).
8. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za rok 2018 (druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie  i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu sławieńskiego na rok 2019r. ( druk nr 6).
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie sesji.    
                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                               Tomasz Bobin