Nowe bariery ochronne pojawiły się wzdłuż dróg powiatowych nr 3711Z w miejscowości Jeżyczki oraz 3550Z miejscowości Lejkowo przy Ośrodku Zdrowia. Zostały zamontowane na prośbę mieszkańców ww. miejscowości w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Bariery ochronne instaluje się w celu zabezpieczenia lub zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz osób i obiektów znajdujących się w obszarze zagrożonym w pobliżu drogi. Nie ulega wątpliwości, że bezpieczna infrastruktura na drogach powinna stać się standardem, a odpowiednie stosowanie barier ochronnych stanowić jeden z jej kluczowych elementów.