Z przyjemnością informujemy, że trwają prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 3711Z  na odcinku od miejscowości Gorzyca (koniec nowej nawierzchni) do miejscowości Przystawy (do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3714Z) wraz z wykonaniem pobocza gruntowego.
Prace zostaną wykonane na podstawie zawartej w 2012 roku umowy z firmą Potegowo Mashav sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Malechowo w związku z budową elektrowni wiatrowych.