Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków w ramach nowego Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19, link ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, nowe okno.