Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie informuje, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sławnie wraz z Hufcem ZHP w Sławnie organizuje akcję krwiodawstwa "Kropla Nadziei". Pobór krwi w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie odbędzie się 23.06.2021r. w godz. 10.30-14.30 na Placu kard. Wyszyńskiego w Sławnie. Zachęca się Państwa do dołączenia do akcji "Kropla Nadziei" i podzielenia się bezcennym darem, jakim jest krew.