Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
- Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondencji, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym.
- Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.
- Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.
- Tożsamość ankietera będzie można zweryfikowąć na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.
Więcej informacji www.spis.gov.pl