Pan Kazimierz Szewczuk Radny Radny Powiatu w Sławnie dyżurować będzie w dniu 17 listopada 2021r. w godz. od 14.00 do 15.00  w Urzędzie Gminy Malechowo (Biuro Rady ).