Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszam na spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z Powiatu Sławieńskiego, które odbędzie się w środę 22 marca 2023 roku w godzinach od 16:00 do 19:00 w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, sala 57 .

Spotkanie organizowane jest w ramach prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Sławieńskiego. Tematyka spotkania obejmowała będzie następujące zagadnienia:

  • Prezentacja działalności organizacji pozarządowych z Powiatu Sławieńskiego.
  • Modelowe przykłady działań organizacji pozarządowych z Powiatu Sławieńskiego.
  • Oddziaływanie organizacji pozarządowych na sytuację Powiatu Sławieńskiego.
  • Problemy i potrzeby organizacji pozarządowych z Powiatu Sławieńskiego.
  • Formy i obszary współpracy organizacji pozarządowych z Powiatu Sławieńskiego w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej, międzynarodowej.
  • Działania lokalne, które mogą się przełożyć na szerszą skalę.
  • Organizacje pozarządowe, ich inicjatywy i potrzeby w Strategii Rozwoju Powiatu Sławieńskiego.

Spotkanie będzie prowadzone metodami aktywnymi w formie warsztatowej. Moderatorem spotkania będzie dr Wacław Idziak.