Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszam na spotkanie dyrektorek i dyrektorów szkół z Powiatu Sławieńskiego, które odbędzie się w środę 22 marca 2023 roku, w godzinach od 10:00 do 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, sala 57.

Spotkanie organizowane jest w ramach prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Sławieńskiego. Tematyka spotkania obejmowała będzie następujące zagadnienia:

  • Innowacje pedagogiczne oraz społeczne szkół z terenu Powiatu Sławieńskiego.
  • Szkoła jako ośrodek rozwoju lokalnego.
  • Współpraca szkół z lokalnym środowiskiem i innymi szkołami.
  • Programy rozwojowe szkół.
  • Możliwości wdrożenia na terenie Powiatu Sławieńskiego modelowego przedsięwzięcia pn. „Szkoła w ruchu”.
  • Problemy z jakimi borykają się szkoły.
  • Potrzeby szkół i możliwości ich zaspokojenia.
  • Miejsce szkół oraz ich inicjatyw i potrzeb w Strategii Rozwoju Powiatu Sławieńskiego.

Spotkanie będzie prowadzone metodami aktywnymi w formie warsztatowej. Moderatorem spotkania będzie dr Wacław Idziak