Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XL Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a. 

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Interpelacje i zapytania Radnych.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2023-2032. (druk nr 1)

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023r. (druk nr 2)

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r. Szpitala Powiatowego w Sławnie. (druk nr 3)

6. Podjęcie uchwały uchylającą uchwałę w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczko-wychowawczych Pana Mariana Krakowskiego- dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie (druk nr 4).

7. Podjęcie uchwały uchylającą uchwałę w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczko-wychowawczych Pani Renaty Biernackiej – dyrektora Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego (druk nr 5).

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie sesji.

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                            Tomasz Bobin