MIESZKAŃCY POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

Zapraszam na XLII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Interpelacje i zapytania Radnych.
3. Przyjęcie sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Miastku na obszarach Powiatu Bytowskiego, Człuchowskiego, Koszalińskiego, Sławieńskiego, Słupskiego, Szczecineckiego za rok 2022. (druk nr 1)
4. Przyjęcie sprawozdania z działań podejmowanych przez nadzór wodny w Sławnie, na terenie powiatów : Sławieńskiego, Koszalińskiego, Słupskiego w 2022 roku.(druk nr 2)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2023-2032. (druk nr 3)
6. Podjęcie uchwały sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023r. (druk nr 4).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Sławieńskiego. (druk nr 5)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/VI/347/23 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2023r. (druk nr 6).
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady
Tomasz Bobin