W dniu 30 sierpnia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Sławnie wpłynęła uproszczona oferta Klubu Sportowego „Stocznia Darłowo M&W” o udzielenie dotacji w kwocie 3.000 zł. na realizację zadania publicznego pod nazwą  ,,Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Stoczni Darłowo”. (POBIERZ, plik pdf, 1,21MB, nowe okno)

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty  (w Biuletynie Informacji Publicznej, siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego) może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 5 września 2023r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Sławnie

ul. Sempołowskiej 2a

76-100 Sławno

lub e-mail starosta@powiatslawno.pl

Z dopiskiem:

Uwagi do zadania ,,Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Stoczni Darłowo”

                                                                                                                             Starosta Sławieński

                                                                              /-/Wojciech Wiśniowski