Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zawiadamiam, że zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.107) na wniosek Zarządu Powiatu zwołuję III Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie.

Sesja odbędzie się w dniu 21 maja 2024r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:
  2. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
  3. zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Interpelacje i zapytania Radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie
    (druk nr 1)
  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  7. Wnioski i oświadczenia radnych.
  8. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                            /-/ Mariusz Małysz