Przypominamy, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.): zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
W związku z powyższym przewoźnik drogowy nie może posiadać jednocześnie zarówno
•    wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego , jak też
•    wypisów z licencji wspólnotowej
na te same pojazdy, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.
Przypominamy, że wypis z licencji wspólnotowej uprawnia do wykonywania transportu za granicą, jak i na terenie Polski.
Przed złożeniem wniosku o udzielenie wypisu z licencji wspólnotowej przewoźnik powinien zwrócić wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu  przewoźnika drogowego na określone pojazdy, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Wypisy z zezwolenia należy zwrócić do właściwego organu, który je wydał.
Od 1 października 2021 r. po złożeniu wniosku o udzielenie wypisów z licencji wspólnotowej, organ będzie każdorazowo weryfikował informacje o posiadanych przez przewoźnika drogowego wypisach z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
W sytuacji złożenia wniosku o wydanie wypisów z licencji wspólnotowej dla pojazdów, na które zostały już wydane wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, organ będzie wzywał wnioskodawcę do udokumentowania zdolności finansowej dla takiej liczby pojazdów, która odpowiada sumie faktycznie posiadanych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wnioskowanym wypisom z licencji wspólnotowej.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą e-mailową:
- przewóz rzeczy: licencje.rzeczy.btm@gitd.gov.pl;
- przewóz osób: licencje.osoby.btm@gitd.gov.pl

Sprawdź ulotkę w formacie pdf, nowe okno, rozmiar 867kB

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,
Rodzice i Uczniowie

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2021/2022 Dyrektorom, 
Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę, by był to rok spokojnej pracy,
dającej satysfakcję zawodową, osobistą i uznania otoczenia.
Mam nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie Państwu wiele sukcesów
pedagogicznych i rozważnych przedsięwzięć w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Drodzy Uczniowie życzę Wam, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem
wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju
własnych zainteresowań i uzdolnień. Niech każdy dzień wzbogaca Was w wiedzę 
i nowe doświadczenia, które zaowocują w przyszłości.

Szanowni Rodzice, stanowicie ważną część szkolnej społeczności, 
wsparcie jakie dajecie swoim dzieciom jest istotnym elementem ich edukacji. 
Życzę Państwu wielu powodów do dumy i radosnych chwil związanych
z sukcesem dzieci, ale też cierpliwości w niełatwym procesie wychowawczym.

    Wszystkim Państwu życzę, aby rok szkolny 2021/2022 był bezpieczny i spokojny.

                                                                                               Starosta Sławieński
                                                                                                Wojciech Wiśniowski

W dniu 01 września (środa) 2021 r. w godz. od 14.30 do 15.45 w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady) w ramach skarg i wniosków dyżurować będzie Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie (w dniu dyżuru kontakt przez Biuro Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sławnie). Telefon: 059-810-64-43 lub 059-810-64-44

W dniu 25 sierpnia (środa) 2021 r. w godz. od 14.30 do 15.30 w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady) w ramach skarg i wniosków dyżurować będzie Pan Konrad Woszczyk Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sławnie. Telefon: 59-810-64-43 lub 59-810-64-44