W dniu 27 maja 2020 r. w godz. od 13.00 do 14.00 w Starostwie Powiatowym w Sławnie w ramach dyżuru radnego pod telefonem dyżurować będzie Pan Konrad Woszczyk  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sławnie.

W dniu 03 czerwca 2020 r. w godz. od 13.00 do 14.00 w Starostwie Powiatowym w Sławnie w ramach dyżuru radnego pod telefonem dyżurować będzie Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady  Powiatu w Sławnie.

Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie informuję, że XV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sławnie odbędzie się w dniu 25 maja 2020r. o godz. 11.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a   w Sławnie.

Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków w ramach nowego Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19, link ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, nowe okno.

Z przyjemnością informujemy, że trwają prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 3711Z  na odcinku od miejscowości Gorzyca (koniec nowej nawierzchni) do miejscowości Przystawy (do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3714Z) wraz z wykonaniem pobocza gruntowego.
Prace zostaną wykonane na podstawie zawartej w 2012 roku umowy z firmą Potegowo Mashav sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Malechowo w związku z budową elektrowni wiatrowych.