Z dniem 30 grudnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768), zawierająca regulacje normujące zasady przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W dniu 19.01.2024 r. Starostwo Powiatowe w Sławnie oraz Filia w Darłowie czynne do godz. 14:00

O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 09 stycznia 2024 roku
o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku