W dniu 02.05.2023 r. Starostwo Powiatowe w Sławnie oraz Filia w Darłowie będzie nieczynne.

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter, szkolenia są bezpłatne, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

Powiat Sławieński / Starostwo Powiatowe w Sławnie realizuje projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.8. Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.
Kliknij, aby przeczytać więcej - plik z rozszerzeniem PDF, nowe okno
Kliknij, aby przeczytać regulamin - plik z rozszerzeniem PDF, nowe okno
Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy - plik z rozszerzeniem PDF, nowe okno