21 sierpnia 2019 r. w Koszalinie wicestarosta Andrzej Protasewicz wspólnie z Marszałkiem Stanisławem Wziątkiem podpisał w imieniu Powiatu Sławieńskiego umowę na realizację projektu "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego". W ramach projektu zostanie wykonana cyfryzacja ewidencji gruntów i budynków Powiatu Sławieńskiego. Każdy zainteresowany dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych będzie mógł uzyskać wiarygodne i aktualne dane dotyczące obszaru naszego powiatu. Szacunkowa wartość projektu to blisko 1,7 mln złotych. 95% środków to dofinansowanie m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie zapraszam na IX Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która  odbędzie się w dniu 30  sierpnia 2019r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego  w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Plan obchodów 80-tej Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej
09:00 - Msza Święta w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie
10:30 - Uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy na cmentarzu komunalnym w Sławnie
11:15 - Spotkanie Kombatantów oraz zaproszonych gości

Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie w ramach skarg i wniosków przyjmuje mieszkańców z Powiatu Sławieńskiego w dniu 20 sierpnia 2019r. w godz. od 14.15 do 15.45 w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul.Sempołowskiej 2a,  pokój 44 (Biuro Rady).