Po dwóch latach rozmów, Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski oraz Ivan Mandycz Starosta Powiatu Horodenka na Ukrainie wraz ze Skarbnikami Powiatów Wiolettą Firkowską i Олеся Личук podpisali listy intencyjne współpracy partnerskiej. To ważne wydarzenie miało miejsce podczas wizyty partnerskiej w Brzegu również w ramach współpracy partnerskiej, która trwa już ponad cztery lata. Podpisane dokumenty zostaną skierowane teraz do Rad naszych powiatów w celu podjęcia uchwał, a następnie podpisane zostaną ostateczne umowy o współpracy partnerskiej.
Współpraca ma obejmować promocję obu powiatów w każdej dziedzinie działalności, a w szczególności na płaszczyźnie samorządowej, kultury, sportu, edukacji, ochrony środowiska oraz turystyki.

Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie w ramach skarg i wniosków przyjmuje mieszkańców z Powiatu Sławieńskiego w dniu 26 czerwca 2019r. w godz. od 12.00 do 14.00 w  Starostwie Powiatowym w Sławnie
(Biuro Rady – pokój 44,  II – piętro).