Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie w ramach skarg i wniosków przyjmuje mieszkańców z Powiatu Sławieńskiego w dniu 4 stycznia 2023r.  w godzinach od 14.30 do 15.35 w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

Starosta Sławieński informuje, że w dniach od  01.01.2023 r. do dnia 09.01.2023 r. do godz.15.30 będzie przeprowadzana konwersja geodezyjnych baz danych w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa tzn. konwersja danych z modelu pojęciowego z 2015 roku do modelu z 2021 roku. W tym celu konieczne będzie wstrzymanie wszelkich operacji na bazie danych zarówno po stronie pracowników urzędu jak i zewnętrznych interesantów (TurboEWID i WebEWID).
W związku z powyższym w  w/w terminie nie będą realizowane wnioski o udostępnienie materiałów zasobu, wypisów i wyrysów oraz wstrzymana będzie obsługa wykonawców prac geodezyjnych, projektantów i rzeczoznawców majątkowych.

Wnioski w formie analogowej będą przyjmowane bez ograniczeń, jednakże bez możliwości ich rejestracji i realizacji do czasu zakończenia prac dostosowawczych.

Szczegółowych informacji w tych dniach udzielają pracownicy PODGiK w Sławnie tel. 59 810 64 68.

 Konwersja baz danych wykonywana jest w ramach realizacji projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010 pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

Pobierz Informację Starosty Sławieńskiego z dnia 28.12.2022 roku

W dniu 23.12.2022 r. Starostwo Powiatowe w Sławnie oraz Filia w Darłowie czynne do godziny 12:00

Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sławnie będzie nieczynny

W dniach 21 i 28 grudnia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Darłowie będzie czynny od 8:00 do 14:00