Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Sławnie udzieliło Zarządowi absolutorium i wybrało jego skład na kolejną kadencję. Podczas wczorajszego (23.05) Walnego Zebrania sławieńskiego oddziału Związku, które odbyło się Starostwie Powiatowym w Sławnie, Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawili sprawozdanie z prac w poprzedniej kadencji. Zarząd z Prezesem kpt. rez. inż. Januarym Wysockim otrzymał absolutorium za działalność finansową w kończącym się roku obrotowym. Wybrano również władze oddziału Związku na kolejną kadencję, jak również skład Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. 
W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Powiatu Sławieńskiego Jan Krawczuk i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Protasewicz.

Kolejny już raz promujemy nasz piękny powiat w stolicy Wielkopolski podczas Jarmarku Kaziukowego. Tym razem jest z nami Król Eryk, który to wziął udział w pochodzie Jagiellonów. Jak podają źródła, zatrzymał się on w Poznaniu wracając z Krakowa. Wiwat Eryk skandowali wielokrotnie zebrani na poznańskim rynku. Są z nami również słuchacze naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dziękujemy za kolejne zaproszenie do Poznania Panu Ryszardowi Liminowiczowi wraz z małżonką, którzy są głównymi organizatorami tej uwielbianej przez Poznaniaków imprezy. Pan Ryszard to prawdziwy ambasador naszego powiatu co zostało już zauważone przez Starostę Sławieńskiego Wojciecha Wiśniewskiego, który to dwa lata temu uhonorował go Laurem za te właśnie zasługi.

Dzień Dawcy Szpiku Kostnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie zakończył się powodzeniem. Zapisaliśmy 25 nowych potencjalnych dawców szpiku kostnego i każdej z tych osób w imieniu Fundacji DKMS oraz osób chorych na białaczkę serdecznie dziękujemy. W każdej chwili mogą oni stać się dawcami szpiku dla chorej osoby czekającej na ich pomoc. Aż dla 2/3 chorych na białaczkę jedyną szansą na życie jest znalezienie niespokrewnionego dawcy, co jest bardzo trudne i często stanowi wyścig z czasem. Prawdopodobieństwo wygranej wzrasta wraz z liczbą zarejestrowanych potencjalnych dawców. Dlatego liczy się naprawdę każdy. 

W dniu 15 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Sławnie odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Sławieńskiego z Prezesem ZOP ZOSP RP w Sławnie Wojciechem Wiśniowskim oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Pawłem Faryno. Omówione zostały m.in. informacje na temat działalności ratowniczej na terenie Powiatu Sławieńskiego w roku 2017, ustalono limit odznaczeń dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Powiecie Sławieńskim na lata 2018-2022. Wyznaczono również datę Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym, który odbędzie sie 11 kwietnia br.