W dniu 16 października w Zespole Szkół Morskich w Darłowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty Sławieńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i wybitne osiągnięcia artystyczne. W tym roku w naszej szkole wyróżnionych zostało 38 uczniów. Starosta Sławieński pogratulował wszystkim stypendystom, życzył im dalszych sukcesów i realizacji założonych celów. W uroczystości wręczenia udział wzięli także rodzice uczniów.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Sławnie w dniu 12 października 2018 r. z inicjatywy Starosty Sławieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego odbyło się spotkanie z kadrą zarządzającą placówek oświatowych. Uroczystość ta była okazją, aby podziękować pracownikom oświaty za pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Starosta wręczył nauczycielom nagrody oraz okolicznościowe listy z życzeniami.

W dniu 11 października 2018 r. w obecności rodziców nagrodzonych, Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie Pan Andrzej Protasewicz wręczył dla najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Sławieński stypendia Starosty Sławieńskiego. Program stypendialny funkcjonuje w Powiecie Sławieńskim nieprzerwanie od 2014 r. Celem programu jest zachęcenie uczniów do reprezentowania Powiatu w konkursach, turniejach, olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, makroregionu, ogólnopolskim i międzynarodowym jak również doprowadzenia do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów. Stypendia Starosty Sławieńskiego przyznawane są za: wybitne wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe, wybitne osiągnięcia artystyczne oraz wybitne osiągnięcia sportowe.

Piękne słońce okryło doroczną uroczystość Powiatowego Święta Plonów w Sławnie.
Na zaproszenie Starosty Sławieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego zebrali się tradycyjnie w Sławnie mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego by podziękować za tegoroczne plony. Po uroczystej mszy św. Starostowie dożynkowi Katarzyna Nieradka i Tomasz Lepper przekazali na ręce Wojciecha Wiśniowskiego chleb upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Uroczystości towarzyszyły piękne wieńce dożynkowe oraz występy zespołów ludowych przybyłych na tę okoliczność z różnych zakątków naszego powiatu. W dożynkach udział wzięli przedstawiciele wszystkich gmin Powiatu Sławieńskiego na czele z Burmistrzem Sławna Krzysztofem Frankensteinem, Burmistrzem Darłowa Arkadiuszem Klimowiczem, Wójtami: Gminy Postomino Januszem Bojkowskim, Gminy Darłowo Radosławem Głażewskim, Gminy Malechowo Radosławem Nowakowskim.
Dla przypomnienia, Dożynki Powiatowe w Sławnie reaktywowane zostały po kilkudziesięciu latach i odbyły się już czwarty raz.