Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, przygotowało Kampanię społeczną 4U!,której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę - 4U! –Uważaj! Uciekaj!  Ukryj się! Udaremnij atak!. Procedury prezentują zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Kampania 4U! jest dostępna na stronie internetowej www.4u.tpcoe.gov.pl